Öppna/Stäng menyn

En e-tjänsteplattform helt i öppen källkod

Med Open ePlatform kan din organisation konstruera och publicera e-tjänster till era besökare, samt låta besökarna följa ärenden mot er verksamhet via Mina sidor.

Open ePlatform är en komplett e-tjänsteplattform helt i öppen källkod, fri att använda för vem som helst!

För alla enheter

Därför kommer du älska Open ePlatform

 •  

  Bygg e-tjänster

  Bygg e-tjänster direkt i webbläsaren, utan att behöva skriva en enda rad kod.
 •  

  För alla enheter

  Alla e-tjänster fungerar lika bra på datorn som på surfplattan och i mobiltelefonen.
 •  

  Mina sidor

  Låt era kunder följa pågående ärenden, spara sina favorit e-tjänster, kommunicera med er samt hålla sina uppgifter uppdaterade via Mina sidor.
 •  

  Handlägg ärenden

  Låt handläggarna använda ett helt webbaserat gränssnitt för att hantera ärenden som genereras från e-tjänsterna och kommunicera med sökande.
 •  

  Fungerar på alla enheter

  Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar utseendet utefter besökarens typ av enhet. Detta innebär exempelvis att e-tjänster fungerar lika bra på en mobiltelefon som en dator.

  Läs mer om gränssnittet

 •  

  Anpassar sig efter typ av enhet

  Open ePlatform är inte "bara" responsiv i syfte att e-tjänster ska fungera på alla enheter, gränssnittet och funktionen anpassas också utefter typ av enhet. Detta för att förenkla användningen utefter enhetens förutsättningar, för inte använder vi en mobiltelefon på samma sätt som en dator?
  Läs mer om anpassning utefter enhet

 

Enkelhet är ledordet för Open ePlatform

Open ePlatform är byggt utifrån att det ska vara enkelt att bygga och använda e-tjänster, det ska även vara lika enkelt att  följa de ärenden som e-tjänsterna genererar. Allt ska ske i gränssnitt som fungerar på alla enheter och som anpassar sig utefter användarens förutsättningar, allt i syfte att förenkla för användaren.

 • Webbaserat

  Samtliga funktioner och gränssnitt, inklusive funktion för att bygga e-tjänster, är helt webbaserade och använder modern HTML5 kod.

 • Enhetligt gränssnitt

  Samtliga roller, från den sökande till handläggaren av ärenden, använder ett enhetligt gränssnitt.

 • Modulär

  Genom en modulär arkitektur kan plattformen anpassas för varje unik organisation.

 • Öppen - Fri för alla

  Open ePlatform är fri att använda, förbättra och utveckla för alla, källkoden kommer att ges ut under en öppen licens.

 • Öppen - Dataformat

  Utdata från Open ePlatform skickas i öppna dataformat (XML) med tillhörande dataschema (XSD). Allt utdata för varje e-tjänst genereras naturligtvis helt automatiskt.

 • Driftsäker

  Den modulära arkitekturen möjliggör driftsättning och utveckling av exempelvis anpassningar eller integrationer i plattformen utan produktionsstörningar i övriga miljö

 • Fungerar på alla enheter

  Samtliga gränssnitt är responsiva så att de fungerar på alla enheter, från en publik e-tjänst till handläggarens interna gränssnitt.

 • Dynamiska e-tjänster

  E-tjänsterna anpassar sig löpande utefter besökarens svar, för att förenkla ifyllnad.

 • Generisk

  Open ePlatform bygger på ramverket OpenHierarchy, ett generiskt ramverk som inte hindrar eller sätter ramar för plattformens utveckling.

 • Öppna integrationsgränssnitt (API:er)

  Plattformen kan både skicka och ta emot data via öppna integrationsgränssnitt. Vilket innebär att e-tjänster kan skicka ansökningar/anmälningar till externa system men även att externa system kan skicka exempelvis statusuppdateringar till Mina sidor.

 • Plattformsoberoende

  Kan installeras på alla vanliga plattformar, från Windows till Linux.

Utforska – Så ser plattformen ut